Sökning: "hermeneutik"

Visar resultat 6 - 10 av 58 avhandlingar innehållade ordet hermeneutik.

 1. 6. Cypressens dubbla skugga Willy Kyrklund och det grekiska

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Thomas Sjösvärd; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrklund; antiquity; modernism; hermeneutics; myth; Kyrklund; antiken; modernism; hermeneutik; mytologi; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Willy Kyrklund (1921–2009) anknyter i en betydande del av sina verk till såväl det gamla som det moderna Grekland. I avhandlingen gör nedslag i ett antal av dessa verk, men även Kyrklundforskningen i stort diskuteras. LÄS MER

 2. 7. Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; avancerad omvårdnad; fenomenologi; hermeneutik; kronisk sjukdom; medicinsk mottagning; medicinsk vårdavdelning; omvårdnadsarbete; sjuksköterska-patient relation; tolkande fenomenologi; vård; vårdande relation; vård av kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att klargöra den vårdande relationens innebörd i dagliga möten mellan patienter med långvarig sjukdom och deras sjuksköterskor. Avhandlingen baseras på deltagande observationer och intervjuer med patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning och en medicinsk mottagning på ett mindre västsvenskt sjukhus. LÄS MER

 3. 8. Striving for meaning - a study of innovation processes

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalen University

  Författare :Åsa Öberg; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; meaning; interpreting; innovation process; hermeneutics; exposing; criticising; mening; tolkande; innovations processer; hermeneutik; blottlägga; kritiskt förhållningssätt; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Traditionally, innovation processes have often focused on creatively solving problems with the help of new technology or business models. However, when describing products in terms of function or visual appearance, the reflection on a less visible dimension, the product meaning, is left out. LÄS MER

 4. 9. Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Insitutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Katrin Ahlgren; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; second language speakers; language learning; second language use; strategies; hermeneutics; ethnopoetic method; life narratives; narrative identity; metaphor; voice; andraspråkstalare; språkinlärning; språkanvändning; strategier; hermeneutik; etnopoetisk metod; livsberättelser; narrativ identitet; metafor; röst; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This thesis consists of two separate yet connected studies which investigate how some adult second language speakers of Swedish with various backgrounds reflect on their experiences of language use. The studies are based on the same empirical data, which consists of questionnaires, diaries, essays and observations, but primarily of conversations conducted with a time interval of six years. LÄS MER

 5. 10. Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating theatre nurse; perioperative nursing; responsibility; competence; hermeneutics; mixed methods; ansvar; hermeneutik; klinisk kompetens; mixad metod; operationssjuksköterska; perioperativ vård; PROFFNurse SAS; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe and deepen the understanding of what operating theatre nurses experience as caring and responsibility as well as ethical problems in perioperative practice. The aim was also to investigate how operating theatre nurses perceive clinical competence in perioperative nursing. LÄS MER