Sökning: "hereditary aspects"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden hereditary aspects.

 1. 1. Clinical Aspects of Hereditary Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Niklas Loman, Dept of Oncology, Lund University Hospital SE-211 85 Lund, Sweden

  Författare :Niklas Loman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; Cytologi; onkologi; cancerology; oncology; Cytology; Age of onset; Survival analysis; Incidence; Male breast cancer; Steroid receptors; BRCA2; BRCA1; Breast cancer; hereditary;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kliniska aspekter på ärftlig bröstcancer, en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Ungefär 10% av kvinnorna i den svenska befolkningen får någon gång under livet denna sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Familial and Hereditary Prostate Cancer

  Detta är en avhandling från Dept of Surgery, Helsingborgs Lasarett, SE-251 87 Helsingborg, Sweden

  Författare :Ola Bratt; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nephrology; Urology; screening; risk perception; hereditary; androgen receptor; genetics; Prostate cancer; epidemiology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Introduktion: 1) Prostatacancer Prostatakörteln Prostatan, eller blåshalskörteln, är belägen strax nedanför urinblåsan hos män, där den omsluter urinrörets översta del. Denna, i normala fall valnötsstora körtel, producerar ett sekret som utgör en del av sädesvätskan. LÄS MER

 3. 3. Living with deteriorating and hereditary disease : experiences over ten years of persons with muscular dystrophy and their next of kin

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Katrin Boström; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; muscular dystrophy; chronic disease; ten year follow up; next of kin; ICF; activity; sickness impact; hereditary aspects; illness related problems; quality of life; multimethod; content analysis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to elucidate haw persona with muscular dystrophy (MD) and their next of kin experience and describe their daily lives over the last ten years. MD is a group of inherited disorders characterised by muscular weakness caused by muscle wasting. Both qualitative and quantitative methods were used. LÄS MER

 4. 4. Psychological and Behavioral Aspects of Receiving Genetic Counseling for Hereditary Cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Afsaneh Hayat Roshanai; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hereditary cancer; genetic counseling; psychological distress; adherence; genetic knowledge; risk perception; sharing genetic information; at-risk relatives’ experiences; informational needs; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Psychology; Psykologi; Genetics; Genetik;

  Sammanfattning : The overall aims of this thesis were to investigate psychological and behavioral effects of receiving cancer genetic counseling for breast, ovarian and colorectal cancer and/or with a family history of these cancer types and to determine whether counselees’ informational needs were met. Study I was performed 3-7 years post-counseling. LÄS MER

 5. 5. Methodological aspects and usefulness of Quantitative Sensory Testing in early small fiber polyneuropathy a clinical study in Swedish hereditary transthyretin amyloidosis patients

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Victoria Heldestad; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Amyloidosis; cold thresholds; heart rate variability; method-of-limits; quantitative sensory testing; transthyretine; warm thresholds; Clinical Neurophysiology; klinisk neurofysiologi;

  Sammanfattning : Generalised polyneuropathy (PNP) is a common cause to neurological impairment, and may be an early symptom of a severe systemic disease. One such illness is hereditary transthyretin (TTR) amyloidosis (ATTR), a progressive fatal disorder caused by a mutation on the TTR gene. LÄS MER