Sökning: "hennes mauritz"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden hennes mauritz.

 1. 1. The Art of Replicating

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bengtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Replication; Fashion; Retail Chains; Renaissance Art; Replikering; Modebranschen; Butikskedjor; Renässanskonst; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Fokus för den här avhandlingen är företag som växer genom replikering, det vill säga genom att skapa och driva liknande enheter på många olika platser, så som t.ex. McDonald’s och Starbucks. LÄS MER

 2. 2. Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Marie Löwendahl; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; General and comparative literature; the eighteenth century; women s letter-writing; the familiar letter; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of women's letter-writing in eighteenth-century Sweden. The letters are written by a number of women from the uppper classes (nobility and bourgeoisie) during the last two decades of the eighteenth century. The majority of the letters are written in Swedish, some however in French. LÄS MER

 3. 3. The Mechanism of Market Driving with a Corporate Brand - The Case of a Global Retailer

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Veronika Tarnovskaya; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsledning; management; Management of enterprises; Stakeholder Value; Customer Values; Value Creation; Stakeholders; Core Values; Corporate Branding; Market Orientation; Market Driving;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to analyse the mechanism of the market driving approach carried out by a global organisation with a corporate brand. Market driving is a new organisational approach to strategy that lacks a solid theoretical framework, but constitutes a reality of global firms such as IKEA, The Body Shop, Benetton, Dell, Hennes and Mauritz, Starbucks. LÄS MER