Sökning: "hemtjänst genus"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden hemtjänst genus.

 1. 1. Män, kvinnor & omsorg : En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken

  Författare :Ingrid Nilsson Motevasel; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; theory of social work; omsorgsarbete; Omsorg; genus; omsorgsetik; omsorgsteorier; fastighetsansvariga; kvarterspolis; vårdbiträden inom hemtjänst; distriktssjuksköterskor; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate care as concept and action and to see how care can be expressed in different conditions. The dissertation contains a survey of non-feminist and feminist theories of care and an empirical study of views of care and caring acts in four professional groups: janitors, neighbourhood police, district nurses, and home-helpers. LÄS MER

 2. 2. Det ojämlika mötet : en studie av samverkan i hemvården mellan kommunernas hemtjänst och landstingets primärvård

  Författare :Elisabeth Berg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Enligt nya riktlinjer för den offentliga omsorgen för äldre och handikappade skall den omorganiseras till öppnare vårdformer. Nu är målet att äldre och handikappade i ökad utsträckning skall kunna bo i sina egna hem, även för de som har stora omsorgsbehov. LÄS MER