Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. En bostad för hemmet : idéhistoriska studier i bostadsfrågan 1889-1929

    Författare :Kerstin Thörn; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dwelling; home; housing policy; materialized ideas; philanthropy; aesthetics; home exhibitions; housing cooperative; bostäder; idéhistoria Sverige 1889-1929; bostadskooperation; bostadspolitik; hemmet idéhistoria Sverige 1800-talet 1900-talet; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

    Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to examine the placing of the housing question on the agenda of social policy, the implications of housing for society, and the possibilities for simple shelter to be transformed into real family homes. The debate emphasizing the dwelling as the smallest social component and the home as the most important place for the raising of citizens has been studied. LÄS MER