Sökning: "hemliga straffprocessuella tvångsmedel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden hemliga straffprocessuella tvångsmedel.

  1. 1. De politiska partiernas rättspolitik

    Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

    Författare :Åsa Persson; Umeå universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; juridik och politik; hemliga straffprocessuella tvångsmedel; rättshjälp; brottsoffer; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

    Sammanfattning : Political parties act in law and politics and have opinions that can be aligned along a law-politics dimension. The purpose of this thesis is to problematize and analyze the conceptualization of law and politics as distinctly separate phenomena by studying the law and politics dimension in Swedish party politics. LÄS MER