Sökning: "hembygdsvård"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet hembygdsvård.

 1. 1. Hembygd i samtid och framtid 1890-1930 : en museologisk studie av att bevara och förnya

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Björkroth; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; community museum; museum; preservation of local environment; natural and cultural heritage; construction; modernity; youth movement; Norway; local history; didactic; Finland; Heimat; Germany; union between Sweden and Norway; hembygd; hembygdsvård; hembygdsforskning; hembygdskunskap; Dalarna;

  Sammanfattning : This dissertation deals with renewal on the foundation of the past, as this idea was elaborated in the establishment of community museums and care of the environmental landscape from the late 19th century to the 1930s. During that period the movement of taking care of nature, culture, and mankind increased and dispersed into national, regional and local organisations. LÄS MER

 2. 2. Ett med naturen En studie av hur naturen omförhandlades i mellankrigstidens konflikter mellan naturskydd och samiska rättigheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tore Andersson Hjulman; Lars Elenius; Martin Hultman; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nature-Culture Dichotomy; National Parks; Sámi Politics; Nature Preservation; Negotiation; Nationalparker; Samepolitik; Naturskydd; Hembygdsvård; Historia; History;

  Sammanfattning : Tore Andersson Hjulman: One with Nature: An Inquiry into the Renegotiation of Nature in the Conflicts between Nature Preservation and Sámi Rights during the Interwar Period.[Ett med naturen: En studie av hur naturen omförhandlades i mellankrigstidens konflikter mellan naturskydd och samiska rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Kärnkraftverkets poetik Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965–1973

  Detta är en avhandling från Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Krohn Andersson; Mårten Snickare; Catharina Nolin; Emelie Karlsmo; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; architecture; collective identity; cultural heritage; discourse analysis; landscape architecture; national identity; nuclear power; power plant; Samfundet för Hembygdsvård; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : The first Swedish commercial nuclear power plant was ordered in 1965. By 1973 it had been inaugurated, and building work had begun on the remaining three facilities that became the locations of Swedish large-scale nuclear power production. LÄS MER

 4. 4. Monument & miljö : perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige

  Detta är en avhandling från Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ola Wetterberg; [1992]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; restoration; vernacular architecture; architects; building conservation; museum curators; building regulations; model designs; local preservation; monuments; building culture; town planning;

  Sammanfattning : The fundamental aim of this thesis is to survey the ways in which historical factors were considered in building conservation, building activities and town planning during the first decades of the twentieth century. The main concern is the ways these factors were introduced in legislation and governmental organisation. LÄS MER