Sökning: "helena blomberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden helena blomberg.

 1. 1. Mobbning, intriger, offerskap att tala om sig själv som mobbad i arbetslivet

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helena Blomberg; Mats Börjesson; Rolf Lidskog; Katarina Jacobsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative analysis; discursive psychology; metaphor analysis; interpretative repertoire; rhetorical resources; victimization; workplace bullying; identity work; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is a study of bullying narratives, mainly co-produced in a process of ongoing interaction. The focus is on how narrators rhetorically organize their storytelling and identity work by using discursive resources. LÄS MER

 2. 2. Mobbning, intriger, offerskap : att tala om sig själv som mobbad i arbetslivet

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helena Blomberg; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vuxenmobbning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda" : om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Martin Börjeson; Lars Svedberg; Anders Bergmark; Helena Blomberg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hemlöshet; Socialt arbete; Kunskap; Kunskapsbaserat socialt arbete; Senmodernitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation examines the relationship between knowledge, practice and policy within a specific area of social work, namely, social intervention to ameliorate the problem of homelessness. In the thesis, the ambition shown in recent years to lay the ground for an evidence-based practice in social work is discussed as an expression of late modern attempts to deal with the contradictory character of scientific knowledge. LÄS MER

 4. 4. "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda" : om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Martin Börjeson; Lars Svedberg; Anders Bergmark; Helena Blomberg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hemlöshet; Socialt arbete; Kunskap; Kunskapsbaserat socialt arbete; Senmodernitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation examines the relationship between knowledge, practice and policy within a specific area of social work, namely, social intervention to ameliorate the problem of homelessness. In the thesis, the ambition shown in recent years to lay the ground for an evidence-based practice in social work is discussed as an expression of late modern attempts to deal with the contradictory character of scientific knowledge. LÄS MER