Sökning: "hedersrelaterat våld"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden hedersrelaterat våld.

 1. 1. Multikulturella visioner : hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

  Författare :Mikael Lorentzen; Kerstin Gynnerstedt; Tuija Nieminen; Hans Swärd; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Honour violence; Massmedia; Mass media; Newspapers; Pluralism Social sciences ; Hedersrelaterat våld; Mångkulturella samhällen; Socialpolitik Sverige; Socialt arbete i massmedia; Dagstidningar; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. LÄS MER

 2. 2. Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997-2017

  Författare :Johan Rosquist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; honour; morals; court records; court observations; heder; hedersrelaterat våld; kritisk diskursanalys; moralsociologi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates assumptions about honour that emerge in the Swedish justice system’s investigations of honour related violence and oppression during the period 1997 – 2017, and with what implications. The aim is to deepen the understanding of how the Swedish justice system manages crimes presumed to be honour related, and shed light on implications of current descriptions of these crimes as new in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Om patriarkat, motstånd och uppbrott : unga tjejers rörelser i sociala rum

  Författare :Siv-Britt Björktomta; Helena Johansson; Bäck-WIklund Margareta; Yvonne Sjöblom; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patriarkat; motstånd och uppbrott; tjejer; patriarkal familj; hedersrelaterat våld; symboliskt våld; habitus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER