Sökning: "heat shock protein HSP"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden heat shock protein HSP.

 1. 1. Pathophysiology of blood-brain barrier, brain edema and cell injury following hyperthermia : New role of heat shock protein, nitric oxide and carbon monoxide : an experimental study in rat using light and electron microscopy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hari Shanker Sharma; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; blood-brain barrier; heat stress; hyperthermia; brain edema; serotonin; nitric oxide; carbon monoxide; heat shock protein; glial fibrillary acidic protein; myelin basic protein; opioids; histamine; catecholamines; naloxone; indomethacin; p-CPA; electron microscopy; immunocytochemistry; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; Human Anatomy; anatomi;

  Sammanfattning : This thesis deals with the molecular mechanisms of hyperthermia induced brain damage in rats. The results clearly establish that hyperthermia caused by 4 h heat stress at 38° C is associated with a breakdown of the blood-brain barrier (BBB) permeability which seems to be instrumental in causing brain edema and cell injury. LÄS MER

 2. 2. Heat shock proteins as vaccine adjuvants

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Khaleda Rahman Qazi; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Heat shock protein; vaccine; adjuvant; BCG; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi;

  Sammanfattning : New efficient vaccines against infectious diseases are in demand. Some important factors impeding the vaccine development are the poor immunogenicity and the MHC restriction of the immune responses to a number of antigens. LÄS MER

 3. 3. Combined structural methods to characterize an oligomeric small heat shock protein Hsp21

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemistry and Structural Biology

  Författare :Gudrun Rutsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small heat shock proteins; chaperones; crosslinking mass spectrometry; Stable isotope labeling; quantification; small angle X-ray scattering; cryo-electron microscopy; combined structural methods; plant stress;

  Sammanfattning : Undersökning av Hsp21 med korslänknings-masspektrometriMänniskans kropp består av ungefär 30 trillioner celler och varje cell innehåller omkring 100 000 proteiner. Föreställ dig om kroppen vore jordklotet, varje vävnad ett land och varje cell en stad. Varje stad vore då konstant som Paris i rusningstrafiken. LÄS MER

 4. 4. Interstitial laser thermotherapy (ILT) of an adenocarcinoma implanted into rat liver - methodology and effects

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Kjell Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; heat shock protein HSP ; tumour immunology; resection; liver; adenocarcinoma; local treatment; monitoring; Interstitial laser thermotherapy; feedback control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i levern kan vara av två typer - antingen kan den ha sitt ursprung från levern och kallas primär levercancer eller också är den en spridning av tumör till levern från en annan plats i kroppen, s k dottersvulst eller metastas. Idag är kirurgi av tumörer i levern förstahandsbehandling, men tyvärr är det bara 1/10 patienter som har tumör i levern som kan bli aktuella för kirurgisk behandling, s k resektion. LÄS MER

 5. 5. Meticulous control of the T3SS of Yersinia is essential for full virulence

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för molekylärbiologi, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

  Författare :Ann-Catrin Björnfot; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Yersinia; type III secretion; YscU; substrate specificity switch; heat shock proteins; VagH; methyltransferase; virulence; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Molecular biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The type III secretion system (T3SS) of pathogenic Yersinia pseudotuberculosis is involved in virulence. The syringe-like secretion system spans both bacterial membranes and is responsible for the ability of Yersinia to transfer toxic proteins (Yop proteins) into the eukaryotic target cell. LÄS MER