Sökning: "hearing voices"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden hearing voices.

 1. 1. Berättelser om inre röster : Ett fenomenologiskt och kommunikativt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Lis Bodil Karlsson; Karlstads universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; hallucinations; hearing voices; recovery; schizpphrenia; user perspective; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work; schizophrenia;

  Sammanfattning : The phenomenon of hearing voices is examined with different perspectives, in a communicative way which studies how poeple can write and speak about their experiences of voice hearing and secondly with a phenomenologica perspectiv, i. e. starting from the descriptions of subjects themselves.. LÄS MER

 2. 2. That voice sounds familiar factors in speaker recognition

  Detta är en avhandling från Umeå : Filosofi och lingvistik

  Författare :Erik J. Eriksson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; speaker recognition; accent; emotions; hearing; spectral moments; formant transitions; dialect; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : Humans have the ability to recognize other humans by voice alone. This is important both socially and for the robustness of speech perception. This Thesis contains a set of eight studies that investigates how different factors impact on speaker recognition and how these factors can help explain how listeners perceive and evaluate speaker identity. LÄS MER

 3. 3. Noise in the preschool health and preventive measures

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Fredrik Sjödin; Umeå universitet.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Noise; hearing disorders; stress; health; occupational environment; preventive measures; intervention;

  Sammanfattning : Avhandlingen baseras på ett samarbete med förskoleverksamheten inom Umeå kommun och har innefattat medverkan från 101 pedagoger i delstudie 1 och 24 pedagoger i en delstudie 2. Studie 1 som redovisas i tre delarbeten, I, II och III, har innefattat personburna och stationära bullermätningar i lekhallar och i matsalar. LÄS MER

 4. 4. Acoustic, perceptual and physiological studies of ten-year-old children's voices

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Anita McAllister; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child voice; hoarseness; perceptual evaluation; voice characteristics; visual analog scales; voice range profiles; fundamental frequency range; dynamic range; glottal closure; stroboscopy; vocal nodules; register transitions; subglottal pressure; SPL;

  Sammanfattning : Acoustic, Perceptual and Physiological Studies of Ten-Year-Old Children's Voices by Anita McAllisler Dissertation from the Department of Logopedics and Phonialrics, Karolinska Institute. Huddinge University Hospital, and from the Department of Speech Music and Hearing, Royal Institute of Technology (KTH). LÄS MER

 5. 5. Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Kent Adelmann; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Syllabus for Swedish; Pedagogy and didactics; Teacher Education; Educational History; Talk in Interaction; Group Talks; Classroom Research; Listening Practice; Listening Instruction; Listening Research; Listening Theory; Meaning Determination; Semantics; Listening Reception; Rhetoric; Intertextuality; Reported Listening; Response; Context; Dialogue; Long-term Listening; Utterance; Mikhail Bakhtin; Voice; Pedagogik; didaktik; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; lyssnande; lyssnandebegreppet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Detta är en avhandling om hur en del av vårt meningsskapande går till, sedd genom åtta studenters användning av sina kontextuella resurser. Den handlar om hur vi lyssnar till auditiva, visuella och upplevda röster, och hur vi talar med stöd av dessa röster när vi skapar och utvecklar vår egen röst. LÄS MER