Sökning: "health promoting schools"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden health promoting schools.

 1. 1. Promoting health in adolescents preventing the use of tobacco

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för folkhälsa och klinisk vetenskap

  Författare :Maria Nilsson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Smoking; tobacco; prevention; intervention; adolescents; schools; evaluation; parents; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : There is a robust evidence base for the negative health effects from smoking. Smoking is linked to severe morbidity and to mortality, and kills up to half of its regular users. LÄS MER

 2. 2. To promote health in children with experience of cancer treatment

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Eva-Lena Einberg; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; cancer; health promotion; nursing; focus group; photography; questionnaire; validity; reliability;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to develop knowledge about how to promote health in children treated for cancer and how health promotion interventions based on such knowledge can be evaluated. In this thesis, a descriptive and explorative design has been used, comprising both qualitative (Papers I-III) and quantitative (Papers I and IV) methods. LÄS MER

 3. 3. Does the psychosocial school environment matter for health? a study of pupils in Swedish compulsory school from a gender perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katja Gillander Gådin; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosocial school environment; demand; control; social support; classmate problems; rowdiness; ill health; health behavior; power; gender;

  Sammanfattning : Despite the fast-growing evidence of the importance of the psychosocial work environment for the health of adults there is a lack of research about the possible health effects of the work environment among pupils, that is, their school environment. This is especially true for the psychosocial aspects of the pupils' school situation. LÄS MER

 4. 4. Prevalence and Correlates of Health Risk Behaviors among High School Adolescents in Iran With focus on Water-pipe Smoking, Suicide Ideation, Physical Activity and Nutrition

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Reza Ziaei; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Global Youth Tobacco Survey; High school students; Iran; Waterpipe hookah smoking; Student health; Suicide ideation; Global School- Based Student Health Survey; Physical activity; Physical inactivity; Sedentary behavior; Fruit intake; Vegetable intake.;

  Sammanfattning : Background: Adolescence is a transitional stage from childhood into adulthood and many habits, with long-term implications for health, from this period of life can continue into adulthood. Identifying risk factors related to health risk behaviors is therefore an important part of health promotion. LÄS MER

 5. 5. Där eleverna är Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Maria Warne; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; empowerment; health promotion; participation; positive health; salutogenic; settingsapproach; pupils; support; supportiv environment; students; teenagers; recuperation; youth; arenabaserat; barn; delaktighet; elever; empowerment; hälsofrämjande; positiv hälsa; salutogenes; stödjande miljö; tonåringar; ungdomar; återhämtning;

  Sammanfattning : Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin vakna tid där. LÄS MER