Sökning: "health pre school"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden health pre school.

 1. 1. School health nursing : perceiving, recording and improving schoolchildren's health

  Författare :Eva K. Clausson; Lennart Köhler; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; School chldren s health; school health service; school nurse; school health record; ethic; family; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Skolbarns hälsa; skolhälsovård; skolsköterska; skolhälsovårdsjournal; etik; familj; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore School health nursing through school nurses’ descriptions of school children’s health and to analyse factors influencing the recording of schoolchildren’s health in the School Health Record (SHR). An additional aim is to evaluate family nursing interventions as a tool for the school nurses in the School Health Service (SHS). LÄS MER

 2. 2. Health promotion in pregnancy and early parenthood : the challenge of innovation, implementation and change within the Salut Programme

  Författare :Kristina Edvardsson; Anneli Ivarsson; Rickard Garvare; Monica Nyström; Eva Eurenius; Rolf Wahlström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antenatal care; Child health care; Counselling; Dental health services; Dissemination; Health Promotion; Implementation; Intervention; Parents; Pregnancy; Prevention; Obesity; Overweight; Pre-­school; Primary Health Care; Sustainability; Public health medicine research areas; Folkhälsomedicinska forskningsområden; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : Background: In 2005, the Västerbotten County Council launched a child health promotion programme, “the Salut Programme”, in response to an alarming prevalence of overweight and obesity, and trends of increased dental caries, among young county citizens. The programme, initially developed in four pilot areas, is built on multidisciplinary and cross-sectoral collaboration and aims to support and strengthen health promotion activities in health care, social services and school settings. LÄS MER

 3. 3. The Health Dialogue concept : School children's Self-Reported-Health in a Swedish Context

  Författare :Malin Rising Holmström; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Niclas Olofsson; Ina Borup; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health promotion; health dialogue; longitudinal design; school nurses; schoolchildren; self-reported-health.; Hälsofrämjande arbete; Hälsosamtal; longitudinell design; självrapporterad hälsa; skolbarn; skolsköterskor.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe schoolchildren's selfreported-health based on the Health Dialogue concept as well as to identify healthindicators and their possible associations in the perspective of 6 to 16 year-olds,and to provide an analysis of school nurses´ experiences of using the HealthDialogue concept, in the County of Västernorrland. The thesis was based on fourstudies (I-IV). LÄS MER

 4. 4. Förskollärare i tanke och i handling : en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 5. 5. Yesterday once more? Unemployment and health inequalities across the life course in northern Sweden

  Författare :Anna Brydsten; Miguel San Sebastian; Anne Hammarström; Mattias Strandh; Per-Olof Östergren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; unemployment; life course; long-term health consequences; health inequity; national unemployment rates; neighbourhood unemployment rates; northern Sweden; arbetslöshet; livslopp; långsiktiga hälsokonsekvenser; ojämlikhet i hälsa; nationella arbetslöshet; arbetslöshet i bostadsområdet; norra Sverige; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi; socialmedicin; Social Medicine;

  Sammanfattning : AbstractBackground. It is relatively well established in previous research that unemployment has direct health consequences in terms of mental and physical ill health. Recently, knowledge has emerged indicating that unemployment can lead to economic consequences that remain long after re-establishment in the labour market. LÄS MER