Sökning: "health pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 99 avhandlingar innehållade orden health pedagogy.

 1. 1. Interprofessional Collaboration in Health Care : Education and Practice

  Författare :Annika Lindh Falk; Madeleine Abrandt Dahlgren; Håkan Hult; Mats Hammar; Nick Hopwood; Monica Baeroe Nerland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Interprofessional collaboration is of global interest for addressing to the complex health care needs and improving patient safety in health care. Professionals have to develop collaborative skills and the ability to share knowledge. LÄS MER

 2. 2. Constituting the Healthy Employee? : Governing gendered subjects in workplace health promotion

  Författare :Erika Björklund; Britt-Marie Berge; Jan Wright; Håkan Larsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Workplace health promotion; health education; physical activity; diet; discourse; governmentality; bio-power; gender; Education; Pedagogik; Gender studies; Genus; Public health science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : With a post-structural approach and an analytical focus on processes of governmentality and biopower, this study is concerned with how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in workplace health promotion (WHP) interventions. Of concern are issues of the discursive production, regulation and representation of power, knowledge and subjects as gendered beings in workplace health promotion interventions. LÄS MER

 3. 3. Hälsovägledning i barnhälsovården, process och kontext ur ett praktiskt pedagogiskt perspektiv

  Författare :Ewy Olander; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; district nurses; health education; health promotion; primary child health care;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.; Public health science; Folkhälsovetenskap; History of medicine; Medicinens historia; Education; Pedagogik; Nursing education; Vårdpedagogik; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER