Sökning: "health effect"

Visar resultat 1 - 5 av 6204 avhandlingar innehållade orden health effect.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 2. 2. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  Detta är en avhandling från Muhammad Kamrul Islam

  Författare :Kamrul Islam; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. LÄS MER

 3. 3. Health at Work The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Mats Liljegren; Kerstin Ekberg; Magnus Sverke; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Burnout; Job mobility; Organizational; justice; Behavioural responses; Hälsa; utbrändhet; rörlighet; upplevdorganisatorisk rättvisa; individuellt organisatoriskt; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anställdas hälsa, individuella beteenden i ett organisatoriskt sammanhang och upplevd organisatorisk rättvisa är teoretiskt förenade av social utbytesteori, copingteori och teorier som beskriver konsekvenserna av social ojämlikhet. Empiriskt är förhållandet mer oklart. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of a primary health care strategy implemented in a market-oriented health system the case of Bogota, Colombia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Paola Andrea Mosquera Méndez; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Primary health care; outcomes assessment; health services evaluation; population health; health equity; health policy implementation; Bogota; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: Despite Colombia having adopted a health system based on an insurance market, Bogota in 2004, as part of a left-wing government (elected for first time in the city), decided to implement a Primary Health Care (PHC) strategy to improve quality of life, level of population health and reduce health inequities. The PHC strategy has been implemented through the HomeHealth program by three consecutive governments over the last eight years in the context of continuous political tension stemming from differences between national and district health policies. LÄS MER

 5. 5. Social capital, health and community action implications for health promotion

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Malin Eriksson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; self-rated health; health promotion; community action; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; socialmedicin; Social Medicine;

  Sammanfattning : Background; The overwhelming increase in studies about social capital and health occurring since 1995 indicates a renewed interest in the social determinants of health and a call for a more explicit use of theory in public health and epidemiology. The links between social capital and health are still not clear and the meanings of different forms of individual and collective social capital and their implications for health promotion needs further exploration. LÄS MER