Sökning: "health belief"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade orden health belief.

 1. 1. Improving efficiency, access to and quality of the rural health extension programme in Tigray, Ethiopia the case of malaria diagnosis and treatment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Hailemariam Lemma; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health extension programme; Malaria; Rapid diagnostic test; Acess health care; Efficiency; Cost-effectiveness; Adherence; Community health worker.; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: Ensuring universal access to primary health care (PHC) is a key component of the Ethiopian nationalhealth policy. The policy also emphasises promoting and enhancing national self-reliance in health development bymobilizing and efficiently utilizing resources including community participation. LÄS MER

 2. 2. High Blood Cholesterol. Physician and Patient Perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Margareta Troein; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; qualitative method; practice guideline; pharmacist; life-style; information; hypercholesterolemia; health education; health belief; framework; family physician; family medicine; Cholesterol; counseling; screening; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De vetenskapliga bevisen för att högt blodkolesterol ökar risken för hjärtinfarkt medförde under 80-talet stort intresse för kolesterolsänkning både inom sjukvården och bland allmänheten. Syftet med avhandlingsarbetet var att studera hur läkare och patienter uppfattade och använde kunskaperna om högt blodkolesterol, och hur läkare och receptarier värderade sin egen och den andra yrkesgruppens kompetens i fråga om kolesterolbehandling. LÄS MER

 3. 3. Att förstå patienters bristande deltagande i individualiserat rehabiliteringsprogram

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lena Oldfors Engström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adherence; Compliance; Gender perspective; Health-care provider patient relationship; Physiotherapy; Longstanding pain; Primary health care; Health Locus of Control; Health Belief; Patient perspective; Qualitative inquiry; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Physiotherapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Sjukgymnastik fysioterapi;

  Sammanfattning : The aim of this investigation was to elucidate and describe those patients who had discontinued their participation and/or paticipated infrequently in physiotherapy treatment based on their own activity and responsibility. The ambition was to understand the phenomenon of compliance/adherence from various perspectives in behavioural as well as social science. LÄS MER

 4. 4. Prevention of Human Papillomavirus in a school-based setting

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Grandahl; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human papillomavirus; HPV; vaccination; cervical cancer; school nurse; school health; immigrants; parents; adolescents; belief; attitude; decision; prevention; public health; randomised controlled trial; intervention; focus group interviews; vaccine hesitancy; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine beliefs about human papillomavirus (HPV) prevention, especially vaccination, among parents, immigrant women, adolescents and school nurses, and to promote primary prevention among adolescents.The methods used in the thesis were focus group interviews, individual interviews, a web-based questionnaire, and finally, a randomised controlled intervention study. LÄS MER

 5. 5. Social determinants of leisure time physical activity, body mass index, and acute myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Mohammad Ali, Sadiq

  Författare :Sadiq Mohammad Ali; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi; Public health; acute myocardial infarction; obesity; overweight; underweight; leisure time physical activity; health locus of control; social capital; Socioeconomic status; psychosocial work conditions;

  Sammanfattning : There are substantial socioeconomic differences in cardiovascular morbidity and mortality in most western countries. Socioeconomic differences in cardiovascular risk factors (obesity/overweight, tobacco smoking, leisure time physical activity, dietary habits) are correspondingly large. LÄS MER