Sökning: "haraway"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet haraway.

 1. 1. Vetenskap på gränsen

  Författare :Tora Holmberg; Kaj Håkanson; Mark Elam; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; discourse analysis; sociology of science; cultural studies; Donna Haraway; boundary politics; figure; behavioural genetics; genomics; behaviour; human animal; twin; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : With behavioural genetic twin- and animal-studies as a point of departure, this thesis investigates how the polyphonic talk about genes creates certain conditions for how “human behaviour” can be constructed, how the politics of boundary fixing contributes to and undermines respectively, credible narratives about human behaviour and, in the extension, about what constitutes human-ness. Furthermore, sociology is used as a sounding board in order to investigate what behavioural genetic knowledge can promote in terms of sociological insights and vice versa. LÄS MER

 2. 2. Maktfyllda möten i medicinska rum: debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985

  Författare :Christina Jansson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; childbirth; maternity care; medicine; foetus; midwives; women s movement; medical technology; CTG; pain relief; nature natural; body; situated knowledges; history; Donna Haraway; 1960-1985; Sweden;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze debates around and changes in knowledge production and medical practices of childbirth between 1960 and 1985 in Sweden. The roles of the different actors involved, such as physicians, midwives, the National Board of Health and Welfare, the women’s movement and politicians are studied in four main contexts: medical practice and debate, the Swedish Parliament, women’s movement and the more general debate, as reflected in the media. LÄS MER

 3. 3. Ecologies of Practices and Thinking

  Författare :Elke Marhöfer; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; new materialism; film; image; matter; nonhuman; more-than-human; other-than-human; not-so-human; ecology; agriculture; otherness; storytelling; enunciation; post-context; post-history; animism; colonialism; becoming with; seeing together; lines of flight; modes; animals; plants; things; territories; multiplicities; chaos; expressive continuum; rerational aesthetics; radical empiricism; Baruch Spinoza; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Isabelle Stengers; Donna Haraway; Anna Lowenhaupt Tsing; Brian Massumi; Danièle Huillet; Jean Marie Straub;

  Sammanfattning : How does a new materialist film practice look? To approach this question the practice-led material driven research explores dynamic ecological relations and processes of thinking and practicing. It employs an animist methodology which allows it to relate to the nonhuman as an active participant, rather than a passive object of inquiry. LÄS MER

 4. 4. An animal without an animal within : investigating the identities of pet keeping

  Författare :David Redmalm; Ylva Uggla; Tora Holmberg; Hanna Bertilsson-Rosqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; animal studies; animality; anomalies; companion animals; Michel Foucault; Donna Haraway; human-animal studies; materialsemiotics; pets; posthumanism; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : If the human is an animal without an animal within—a creature that has transcended the animal condition—what is a pet? This creature balancing on the border between nature and culture, simultaneously included in and excluded from a human “we”, is the focus of this thesis. The thesis analyzes the discourses and normative frameworks structuring the meaning of pets in people’s lives. LÄS MER

 5. 5. Att (åter)skapa "det normala". Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik

  Författare :Kerstin Sandell; Linköping University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genusvetenskap; patologisk; normal; plastikkirurgi; norma; Donna Haraway; pathological; plastic surgery; gender studies;

  Sammanfattning : Vad är "det normala"? Vad ingår i detta mångtydiga och inflytelserika begrepp, och hur skapas och återskapas det? Den moderna plastikkirurgin ger oss möjlighet att modifiera våra kroppar - bota skador och rätta till brister. Denna möjlighet kan också uppfattas som ett krav och ett hot, och medicinens dubbla roll som frälsare och förtryckare går som en röd tråd genom boken. LÄS MER