Sökning: "hantering av konflikter"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden hantering av konflikter.

 1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. "Vi kanske kommer igen, om det låser sig". Kvinnors och mäns möte med familjerådgivning

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Mario Zetino Duarte; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychosocial mechanism of the understandings process; power; understandings process; the logic of practical rationality; Rationality; organization of life; conflicts; family counseling.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kring familjeproblematiken och för behandlingen av familjekonflikter har det svenska samhället organiserat olika sociala verksamheter som traditionellt regleras av Socialtjänstlagen. Familjerådgivningen är en av dessa verksamheter och definieras som en psykoterapeutisk behandling, till vilken en eller båda parter vänder sig oftast på frivillig basis när de upplever att de inte får någon ordning på sitt parförhållande. LÄS MER

 3. 3. Opposition and Adjustment to Industrial‘Greening’ The Swedish Forest Industry’s (Re)Actions regarding Energy Transition – 1989-2009

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mikael Ottosson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Forest industry; energy; electricity; forests; industrial greening; industrial change; actor network theory; sociology of industry; strategic management; science and technology studies; Skogsindustri; energi; elektricitet; skog; industriell miljöanpassning; industriell förändring; aktörsnätverksteori; branschsociologi; strategiforskning; teknik- och vetenskapsstudier; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : This thesis analyses how the Swedish forest industry has (re)acted regarding the energy transition and, in particular, regarding the reconstruction of the electricity and forest resources in Sweden during the 1989–2009 period. The thesis consists of four papers that analyse how the Swedish forest industry by means of energy management practices at individual pulp and/or paper mills, in corporate strategies performed by CEOs and boards of directors, and via its industry association, has dealt with mounting political and public demands for the industry to become ‘greener’. LÄS MER

 4. 4. Making travel sustainable with ICT? The social practice of travel planning and travel information use in everyday life

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Åsa Nyblom; KTH.; KTH.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Travel planning; travel information; travel information services; travel planners; sustainable social practices; practice theory; everyday life; ICT; urban transport; user-centred perspective; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Adopting the perspective of the traveller, this thesis examines how travel plans are actually made in the everyday situation and how information is used and drawn on when planning the many, often unremarkable, trips of ordinary urban life. Ethnographical field studies in southern Stockholm, Sweden, employing a practice theory perspective showed that people use a vast mixture of different types of information when planning and making trips. LÄS MER

 5. 5. Nationell EU-parlamentatism : Riksdagens arbete med EU-frågorna

  Detta är en avhandling från Santérus förlag

  Författare :Hans Hegeland; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ideal types; domestic policy; foreign policy; democracy; European Union EU ; National parliaments; the Swedish parliament; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förhållandet mellan utrikespolitik och demokrati har behandlats inom statsvetenskapen i hundratals år. En vanlig uppfattning har varit att behandlingen av utrikespolitiska frågor svårligen kan ske i demokratiska former. LÄS MER