Sökning: "hantera förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden hantera förändring.

 1. 1. Under the skin of change : meanings, models and management

  Författare :Jacob Hallencreutz; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : For society at large, and organizations in particular, the magnitude, speed, impact, and unpredictability of change, are greater than ever before. But despite the need for unceasing transformation, there seems to be a general consensus between practitioners and scholars that few are successful when trying to lead organizational change. LÄS MER

 2. 2. Den riskfyllda gemenskapen : Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg

  Författare :Christer Eldh; Boel Berner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural processes; organization; gender; risk; safety culture; passenger ship; safety management; passagerarfartyg; säkerhetsaspekter; riskhantering; risk; fartyg; kulturella aspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how cultural processes and organisational conditions influence safety management in complex sociotechnical contexts. The object of investigation was a passenger ship where interviews and observations had been conducted for one year. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Elisabeth Berg; Jan Petersson; Olsson Eric; Eric Olsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; Social problems and welfare; national insurance; Care and help to handicapped; Sociala förändringar; Samhällsvetenskaper; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Handikappade; vård och rehabilitering; ledarskap; organisering; äldreomsorg; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Ledarskap; yrkesroller; ledning och organisation; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 4. 4. Sport as a Means of Responding to Social Problems : Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Författare :David Ekholm; Dimitris Michailakis; Magnus Dahlstedt; Yvonne Sjöblom; Lennart Nygren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER

 5. 5. Att skapa drivkrafter för lärande och förändring : En studie om jämställdhetsintegrering och dess förutsättningar i en kommun

  Författare :Karin Sjöberg Forssberg; Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; Eva Amundsdotter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Sverige. Trots att strategin använts i drygt 20 år finns relativt lite forskning om praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering. LÄS MER