Sökning: "hans axelson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden hans axelson.

  1. 1. Muscle Thixotropy Implications for Human Motor Control

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Hans Axelson; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; Motor control; Skeletal muscle; Thixotropy; History-dependent; EMG; Voluntary contractions; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi;

    Sammanfattning : Human skeletal muscles possess thixotropic, i.e. history-dependent mechanical properties. This means that the degree of passive muscle stiffness and resting tension is dependent on the immediately preceding history of contractions and length changes. LÄS MER