Sökning: "handlingsutrymme i socialtjänsten"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden handlingsutrymme i socialtjänsten.

 1. 1. Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler

  Detta är en avhandling från Lund University School of Social Work

  Författare :Maria Hjortsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; coordinated services under one roof family centres; prevention; collaboration; co-operation; child-care; human service organizations; healthcare; Social work; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Samarbete är ett värdeladdat ord i svenskt välfärdsarbete och inom socialt arbete förespråkas samarbete ofta som något värdefullt och nödvändigt. Idag finns det en stor, om än fragmenterad, vardagskunskap om samarbete och samverkan. LÄS MER

 2. 2. Konsten med samverkan från idéer till praktik

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Benitha Eliasson; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : The main objective of this licentiate thesis is to describe and analyse how personnel and managers within social welfare departments and county council experience that cooperation works. Focusing on the cooperation which has occurred within four projects connected to work within psychiatric care as well as the care of substance users, between the year 2004 and 2009. LÄS MER

 3. 3. Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Maria Bangura Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Faderskap är en familjepolitisk angelägenhet där staten går in och intervenerar och på så sätt fostrar fäder. Tyngdpunkten ligger på att uppmuntra fadersnärvaro och att förmå frånvarande fäder att ta ansvar för sina barn. LÄS MER