Sökning: "handledning pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden handledning pedagogik.

 1. 1. Vårdinstitutioner söker handledning : en teoretisk analys av ett empiriskt studerat problem

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Gurli Fyhr; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnavård; Ungdomsvård; Handledning; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Unexpected problems connected with supervision in residential institutions caring for disturbed and disadvantaged children and adolescents originated this study. The outcome has implications for future planning and support of institutions providing care. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk handledning i tanke och handling - en studie av handledares lärande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Elisabeth Åsén Nordström; Robert Höghielm; Anders Gustafsson; Gunnar Handal; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; supervision; learning processes; supervisor competence; preschool; patterns of conversation; handledning; läroprocesser; handledarkompetens; förskola; samtalsmönster; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate how a number of pedagogical supervisors develope their supervisory competence. In order to meet this objective the following issues were important: What sort of learning takes place among the supervisors?  In what ways have different frameworks and conditions been important for guiding the talks? Can the patterns of conversation be discerned during the sessions and how do these patterns reflect their learning and skills?The thesis presents two studies of educational supervisors and tutor based learning which were carried out with about five years delay. LÄS MER

 3. 3. Handledning som verktyg och rum för reflektion En studie av specialpedagogers handledningssamtal

  Detta är en avhandling från Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Bladini; Solveig Hägglund; Ingemar Emanuelsson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special educator; preschool setting; counselling conversation; profession; social constructionism; systems theory; change and distinction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : När specialpedagogen använder handledning som verktyg söker hon åstadkomma förändring genom att ge pedagogerna råd. Fokus i samtalet riktas framförallt på barnet och på pedagogens arbete. Specialpedagogen kan ses som en slags expert på området barn i svårigheter och den pedagogiska praktiken. LÄS MER

 4. 4. Handledare och handledning gymnasial yrkesutbildning på förskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Birgitta Plymoth; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : denna licentiatuppsats presenteras en kvalitativ studie om handledning för yrkeslärande och yrkesutbildning på arbetsplatsen. Syftet med studien har varit att identifiera hur handledare för elever från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram beskriver att de handleder och agerar för att eleverna ska komma in i förskolans praktikgemenskap. LÄS MER

 5. 5. Det beror på. Erfarna forskarhandledares syn på god handledning

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Ann-Gerd Lönn Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER