Sökning: "handledning birgitta sahlin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden handledning birgitta sahlin.

  1. 1. Utmaning och omtanke : En analys av handledning som en utvidgad specialpedagogisk funktion i skolan med utgångspunkt i tio pionjärers berättelser

    Författare :Birgitta Sahlin; Rolf Helldin; Bengt Börjesson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hermeneutic; phenomenological analysis; professional; remedial-educational field; remedial educational supervision-tutoring; school; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The present thesis reports an empirical study of how ten remedial teachers or special remedial teachers, all women, encountered reality as supervisors or tutors in schools during the 1990s. The study sought to define the conditions for supervision and tutoring in the remedial-teaching function.Data was collected in two steps. LÄS MER