Sökning: "hand symptoms"

Visar resultat 1 - 5 av 162 avhandlingar innehållade orden hand symptoms.

 1. 1. Hand-arm vibration syndrome; Consequences for hand function and quality of life

  Detta är en avhandling från Ragnhild Cederlund, Hand Surgery Department, Rehab Unit, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Ragnhild Cederlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; traumatologi; traumatology; Kirurgi; Surgery; orthopaedics; questionnaires; tests; assessments; outcomes; ill-health; well-being; activities of daily living ADL ; quality of life; hand function; hand symptoms; Vibration exposure; Hand-arm vibration syndrome HAVS ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vibrationsskador i händerna utgör idag ett stort yrkesmedicinskt problem. Långvarig exponering av handhållna vibrerande verktyg kan leda till ett hand-arm vibrationssyndrom (HAVS) som är en kronisk åkomma. Vibrationsskadan kan vara irreversibel och är progressiv om vibrationsexponeringen fortsätter. LÄS MER

 2. 2. Vibration-induced muscle injury in the hand - experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Lars E Necking, Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Lars Necking; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Surgery; muscle morphometry; intrinsic hand muscle; muscle strength; muscle injury; hand weakness; Vibration exposure; hand-arm vibration syndrome; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Störningar i händernas finmotorik, kraft och känsel är vanliga symtom efter långvarigt bruk av handhållna vibrerande verktyg. I gynnsamma och lindriga fall kan dessa besvär gå tillbaka efter upphörande av expositionen för vibrationer. LÄS MER

 3. 3. Vibration-induced neuropathy in the hand

  Detta är en avhandling från Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Författare :Trygve Strömberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; orthopaedics; Surgery; vibrotactile sense.; vibration; Schwann cells; Raynaud’s phenomenon; peripheral neuropathy; pathology; neurone; nerve fibres; muscular weakness; hand; Carpal tunnel syndrome; cold intolerance; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vibrationsskador utgör idag ett av de största yrkesmedicinska problemen. Hälften av dem som arbetar med handhållna vibrerande verktyg får besvär från händerna på grund av skador på blodkärl och nerver. Nervskadan yttrar sig som domningar och stickningar i fingrarna med fumlighet och svaghet i handen. LÄS MER

 4. 4. Cold Sensitivity in injured and normal hands. Consequences for daily life

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ingela Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Behavioural treatment; cold sensitivity; Cold Intolerance Symptom Severity questionnaire; cold intolerance; Cold Sensitivity Severity scale; hand injury; health-related quality of life; hand-arm vibration syndrome; occupation; Potential Work Exposure Scale;

  Sammanfattning : Cold sensitivity is a common and persistent complaint after various hand injuries and diseases. The general aim of the thesis was to investigate the consequences of cold sensitivity for daily life in patients with traumatic hand injuries and hand-arm vibration syndrome (HAVS). LÄS MER

 5. 5. Symptoms, prehospital delay and long-term survival in men vs. women with myocardial infarction a combined register and qualitative study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Rose-Marie Isaksson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; myocardial infarction; symptoms; prehospital delay; men and women; long-term survival; time trend; experiences; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to study symptoms, prehospital delay and time trends in long-term survival in men and women with myocardial infarction (MI). The study was based on quantitative and qualitative data collections. LÄS MER