Sökning: "halvledartillverkning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet halvledartillverkning.

 1. 1. SiC CMOS and memory devices for high-temperature integrated circuits

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mattias Ekström; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bismuth titanate Bi4Ti3O12 ; CMOS; ferroelectric capacitor; field oxide; inverter; metallisation; metal oxide semiconductor field effect transistor MOSFET ; ohmic contacts; ring oscillator; semiconductor processing; silicon carbide 4H-SiC ; CMOS; ferroelektrisk kondensator; fältoxid; halvledartillverkning; inverterare; kiselkarbid 4H-SiC ; metallisering; MOSFET; ohmska kontakter; ringoscillator; vismuttitanat Bi4Ti3O12 ; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : High-temperature electronics find use in extreme environments, like data logging in downhole drilling for geothermal energy production, inside of high-temperature turbines, industrial gas sensors and space electronics. The simplest systems use a sensor and a transmitter, but more advance electronic systems would additionally require a microcontroller with memory. LÄS MER

 2. 2. Spectroscopic studies of III-V semiconductors in two, one and zero dimensions

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Dan Hessman; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; InAs-InP; low-dimensional structures; quantum wells; quantum dots; quantum wires; k.p calculations; type-II; photoluminescence; V grooves; Stranski Krastanow; single dot spectroscopy; GaAs-InP; III-V semiconductors; Fysicumarkivet A:1996:Hessman; InAs-GaAs; GaInAs-InP; Halvledarfysik; InP-GaInP; Semiconductory physics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I slutet av 1800-talet gjordes upptäckten att atomer bara kan ta upp eller sända ut ljus med vissa våglängder. Denna egenskap beror på att elektronerna endast kan befinna sig i ett av flera diskreta energitillstånd. Man säger att elektronerna är kvantiserade. LÄS MER