Sökning: "hallenius"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet hallenius.

  1. 1. Clio räddar världen : En annalys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

    Författare :Mikael Hallenius; Lars Petterson; Anna Götlind; Johan Samuelsson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; the subject of History; Yearbook of the Association of History Teachers; History and academia; the relation to society; fostering of peace; analysis of argumentation; education philosophies; civil religion; pedagogiskt arbete; educational work;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse and discuss the argumentation for theplace of History in the Swedish school system from the perspective ofeducation philosophy. The material that has been investigated is theYearbook of the Association of History Teachers (HLFÅ). LÄS MER