Sökning: "habilitation services"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden habilitation services.

 1. 1. Habilitation in focus - A human service organization and its challenges

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Ulla Bohlin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human service organization; Conductive education; Interprofessional team work; Habilitation;

  Sammanfattning : Abstract This dissertation explores intervention practices for children and young persons with developmental disabilities. It focuses especially health and medically related services provided by the local children habilitation centres (CHC: s), where everyday services are carried out by interprofessional teams of habilitation specialists. LÄS MER

 2. 2. Medicinens lyskraft och skuggor ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carina Carlhed; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu; Educational and cultural sociology; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUNDBakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Children with mild intellectual disability and their families – needs for support, service utilisation and experiences of support

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Lena Olsson; Högskolan i Jönköping.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; mild intellectual disability; service utilisation; social services; paediatric habilitation; education policy and practice; integration; inclusion; needs assessment; family needs;

  Sammanfattning : This thesis focuses on service utilisation among children with mild ID and their families, their needs for support and their experiences of support.AimsThe overall aim of the thesis was to explore and describe service utilisation patterns among families of children with mild ID from a systems perspective. LÄS MER

 4. 4. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Magnus Larsson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER

 5. 5. Factors facilitating family functioning in families of children with disabilities in the context of Swedish habilitation service

  Detta är en avhandling från Stockholm : US-AB

  Författare :Regina Ylvén; Mälardalens högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : At times it is a challenge for any family to balance resources, abilities, and needs. Challenges that tend to be enhanced when a child has an impairment. Family routines must function and be consistent with the family’s ecology and be meaningful according to the family’s culture. LÄS MER