Sökning: "habermas"

Visar resultat 21 - 25 av 88 avhandlingar innehållade ordet habermas.

 1. 21. Folkhemmets kyrka Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Urban Claesson; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; kyrkohistoria; kyrkohistoria; Church history; state Church; public sphere; public opinion; Jürgen Habermas; nation-building; democracy; Swedish Folk Church; comparative analysis; Danish Folk Church; Swedish Social Democracy; Harald Hallén; ethical folk religion; Kingdom of God; democratisation of Church; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 2. 22. Främlingskap och tillhörighet : David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Arne Fritzson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; David Tracy; hermeneutical theology; critique; self-critique; plurality; repressive tolerance; metaphysics; Paul Ricouer; conversation; Jürgen Habermas; fragments; Gianni Vattimo; content; method; form; kenotic form; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the hermeneutical theology of the North American catholic theologian David Tracy and the challenges plurality poses to modern theology. According to Tracy this challenge is to find a way to be open to plurality and the enrichments it brings, but that openness should not degenerate into a repressive tolerance, where anything can be said because nothing is taken seriously. LÄS MER

 3. 23. Reason and Utopia Reconsidering the Concept of Emancipation in Critical Theory

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Andreas Gottardis; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emancipation; Critical Theory; Jürgen Habermas; Frankfurt School; Enlightenment Philosophy; Enlightenment Skepticism; Deliberative Democracy; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : What does emancipation mean today? In political theory, the idea of emancipation has typically been understood as a process of rationalization involving the promotion of human rights or the historical overcoming of capitalism. However, in contemporary social criticism the earlier antagonism between liberalism and Marxism has largely been replaced by the conflict between Enlightenment thinking and Enlightenment critique. LÄS MER

 4. 24. En helig allmännelig opinion Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier

  Författare :Jonas Harvard; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; historia; History; Swedish modern history; concepts of public opinion; [allmänna opinionen]; conceptual history; legitimacy; transformation of the public sphere; parliamentary debates; religious reform; constitutional reform; Press reform; Jürgen Habermas; Historia;

  Sammanfattning : This thesis analyses how 'public opinion' was conceptualised by Members of the Swedish Parliament (MPs) between 1848 and 1919. The source material consists of the printed minutes from parliamentary debates where issues such as religious freedom, constitutional reform and reform of the Press were discussed. LÄS MER

 5. 25. Policing Public Women The Regulation of Prostitution in Stockholm 1812-1880

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas

  Författare :Yvonne Svanström; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostitution; Stockholm; public women; sexual contract; feminist theory; public space; public sphere; urbanity; medical profession; venereal disease; the police force; municipal authority; brothels; Carole Pateman; Jürgen Habermas; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of a regulation of prostitution in Stockholm during the period 1812-1880. The development of the regulation system is seen in the light of an analytical framework, developed from Carole Pateman's ideas on the sexual contract, and a feministic critique and elaboration of Jürgen Habermas's ideas on the public sphere. LÄS MER