Sökning: "höskuldsdottir"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet höskuldsdottir.

  1. 1. On the effects of obesity treatment

    Författare :Gudrun Höskuldsdóttir; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obesity; Diabetes; Bariatric surgery;

    Sammanfattning : Aim: In this thesis the effects of bariatric surgery in individuals with type 1 diabetes (T1D) will be assessed as well as the effects of surgery on risk for heart failure (HF) and atrial fibrillation (AF) in individuals with type 2 diabetes (T2D). Intensive medical treatment of obesity will be compared with the most common surgical methods and factors predicting obesity and treatment outcomes evaluated. LÄS MER