Sökning: "höjer"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade ordet höjer.

 1. 1. Historica institutionis linguæ latinæ adumbratio. Quam ... Johannes Gustavus Höjer ... & Petrus Magnus Wallinder uplandi. In auditorio Gustav. die XIV junii MDCCCXXVII., P. 1

  Författare :Johan Gustav Höjer; Petrus Magnus Wallinder; Johan Gustav Höjer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historica institutionis linguæ latinæ adumbratio. Quam ... Johannes Gustavus Höjer ... & Carolus Gustavus Anjou stip. Nessel. uplandi. In auditorio Gustav. die XIV junii MDCCCXXVII., P. 2

  Författare :Johan Gustav Höjer; Carl Gustaf Anjou; Johan Gustav Höjer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio de necessaria scholarum in patria emendatione, quam ... publico examini modeste offerunt Johan. Carol. Höjer ... et Canutus Soilander, Roslagus. In audit. Gustav. maj. D. XX Dec. MDCCLXXXIII

  Författare :Johan Carl Höjer; Knut Soilander; Johan Carl Höjer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Phytoestrogens and fatty acids in forage and bovine milk

  Författare :Annika Höjer; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The overall aims of the studies underlying this thesis were to investigate effects of key factors on the concentrations and composition of phytoestrogens and fatty acids in forage species, and effects of differences in their concentrations and composition in forage on their concentrations in bovine milk. In each of the spring cuts, the total isoflavone concentrations in red clover were higher at Umeå than at Skara. LÄS MER

 5. 5. Svenska siffror : Nationell integration och identifikation genom statistik 1800–1870

  Författare :Henrik Höjer; Per Wisselgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Nationalism; history of statistics; nation building; representations; national identity; history of books; history of science; the public sphere; Tabellverket; Sweden 1800–1870; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the nation building process in Sweden. How was a national identity constructed? One answer to this question is that statistical representations of the nation played a major role to shape a visual image of Sweden. Statistical books became a popular genre during the nineteenth century. LÄS MER