Sökning: "högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 1690 avhandlingar innehållade ordet högskolan.

 1. 1. Human factors and wireless network applications : more bits and better bits

  Författare :Greger Wikstrand; Lars-Erik Janlert; Jerry Eriksson; Mark Högskolan Dalarna Ekonomi och samhälle Dougherty; Angela Sasse; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human factors; Mobile multimedia; Access protocols; Computer network performance; Quality of service; Video conferencing; Computer games; Streaming video; Medium access control; Collision detection; Reliable multicast; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs ett hypotetiskt system som kan användas av mobila användare, bland andra taxichaufförer, som exempelvis vill följa en viktig fotbollsmatch. Flera faktorer ställer till problem: Ibland står bilen still och föraren har inget annat att tänka på än matchen. LÄS MER

 2. 2. Skrivprocesser på högskolan : Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet

  Författare :Sofia Hort; Greger Andersson; Per Ledin; Johan Öhman; Gustaf Skar; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Student writing; Academic Writing; University Writing; Writing Processes; Academic Literacies; Digital Literacies; Teacher Education; Sociomateriality; Higher Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how students in a higher education context handle the writing of their final essay. Applying a sociomaterial approach, the study offers comprehensive case studies of students’ writing processes. LÄS MER

 3. 3. Sökandemönster till högskolan : en fallstudie vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Håkan Perzon; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : The study deals with a complex problem connected to the situation of recruiting students to Swedish universities. There is increasing competition between universities as well as between the applying students. LÄS MER

 4. 4. Kungl Tekniska högskolan Stockholm : byggnadshistorik 1911-98

  Författare :Jan Molander; KTH; []
  Nyckelord :Byggnadshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Applications of organization theory : on problems of the Swedish system of higher education

  Författare :Runo Axelsson; Lennart Rosenberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högskolan; Sverige; Företag; Organisationslära; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER