Sökning: "högpresterande"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade ordet högpresterande.

 1. 1. Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Yvonne Hallesson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development; reading; literacy; high-performing students; upper secondary school; non-fiction texts; reading positioning; textual awareness; metacognitive awareness; genre awareness; systemic functional linguistics; new literacy studies;

  Sammanfattning : Recent international surveys reveal a decline in reading performance among Swedish students during the past decade. In the light of these results, this thesis describes the reading literacy of a class of high-performing students in the Swedish upper secondary school, in order to discern characteristics of successful readers. LÄS MER

 2. 2. Högpresterande betongs hydratation, struktur och hållfasthet

  Detta är en avhandling från Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola

  Författare :Bertil Persson; [1992]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fukttransport; uttorkning; permeabilitet; diffusivitet; betong; höghållfast betong; materialegenskaper; högpresterande betong; egenskaper; hållfasthet; krympning; desorption; hydration; vattenbindetal; värmeutveckling; teori; laboratorieförsök; fullskaleförsök; fältförsök tillämpningsexempel;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att jämföra egenskaper hos s k högpresterande betong, d v s betong med mycket låga vattenbindetal (vbt) med motsvarande egenskaper hos normala betongkvaliteter. Studerade egenskaper är hydration, hållfasthetstillväxt och fukttransportegenskaper. LÄS MER

 3. 3. Chef i en högpresterande kultur Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Päivi Riestola; Karlstads universitet.; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Global management concept; leader-centric; employee-oriented; High Performance Culture; foreign owned; new institutionalism; modern individualism; governance; interpretation;

  Sammanfattning : Avhandlingen studerar styrningsprinciper i globala managementkoncept samt hur de översätts av chefer på lokal nivå. En fallstudie har genomförts i ett svenskt utlandsägt företag där managementkonceptet Högpresterande kultur har införts i koncernens samtliga länder. LÄS MER

 4. 4. Scheduling of parallel matrix computations and data layout conversion for HPC and Multi-Core Architectures

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet

  Författare :Lars Karlsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; data- och systemvetenskap; Computer and Information Science;

  Sammanfattning : Dense linear algebra represents fundamental building blocks in many computational science and engineering applications. The dense linear algebra algorithms must be numerically stable, robust, and reliable in order to be usable as black-box solvers by expert as well as non-expert users. LÄS MER

 5. 5. Parallel Algorithms and Library Software for the Generalized Eigenvalue Problem on Distributed Memory Computer Systems

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Björn Adlerborn; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; data- och systemvetenskap; Computer and Information Science;

  Sammanfattning : We present and discuss algorithms and library software for solving the generalized non-symmetric eigenvalue problem (GNEP) on high performance computing (HPC) platforms with distributed memory. Such problems occur frequently in computational science and engineering, and our contributions make it possible to solve GNEPs fast and accurate in parallel using state-of-the-art HPC systems. LÄS MER