Sökning: "höftprotesoperation"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet höftprotesoperation.

 1. 1. Predicting mortality by comorbidity for patients with hip arthroplasty: Prospective observational register studies of a nationwide Swedish cohort : Prediktion av död baserat på samsjuklighet efter höftprotesoperation: Prospektiva registerstudier utifrån en nationell svensk kohort

  Författare :Erik Bülow; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hip arthroplasty; orthopaedics; shared decision model; epidemiology; prediction model; mortality; comorbidity; R-package; orthopaedics; osteoarthritis; femoral neck fracture; restricted mean survival time;

  Sammanfattning : INTRODUCTION: Patients with total hip arthroplasty (THA) due to osteoarthritis (OA) are usually healthy, some with a remaining lifetime of several decades after surgery. Patients with hip arthroplasty due to a femoral neck fracture (FNF) are often old and frail with 13 % mortality within 90 days of surgery. LÄS MER

 2. 2. Outcomes following primary total hip arthroplasty. With focus on the surgeon & surgeons' perceptions about feedback

  Författare :Per Jolbäck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Total hip arthroplasty; Annual suregon volume; Surgeon experiance; Register; Surgeon feedback; Surgeons perception;

  Sammanfattning : Den övergripande målsättningen med det här avhandlingsarbetet var att utveckla en metodologi som förser ortopedkirurgen med information om sina egna resultat efter primär höftprotesoperation samt att undersöka effekterna om en sådan metod skulle införas. Avhandlingen baseras på fyra delarbeten där vi i delarbete undersöker om oönskade händelser och död efter primär höft-protesoperation kan vara associerat med operatörens årliga volym? Och i delarbete II undersöker vi om det finns skillnader i det patientrapporterat utfallet baserat på operatörens erfarenhet (hur länge man varit specialist i ortopedi eller om man är ST-läkare)? Det tredje delarbetet är en kvalitativ studie där vi undersöker vilka uppfattningar det finns bland specialister i ortopedi eller ST-läkare i Sverige om individuell återkoppling av operationsresultat. LÄS MER

 3. 3. The morselized and impacted bone graft. Animal experiments on proteins, impaction and load

  Författare :Magnus Tägil; Lund Ortopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; orthopaedics; Surgery; load; growth factors; graft healing; remodeling; allograft; Impaction grafting; morselized graft; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the healing and remodeling of the morselized and impacted bone allograft, commonly used in revision of loosened hip prostheses with osteolysis. The influence on remodeling by the impaction procedure per se was analyzed, as well as the effects of endogenous bone graft proteins, and an exogenously applied growth factor (OP-1). LÄS MER

 4. 4. Allograft bone in hip revision: the effect of locally applied pharmacological treatment

  Författare :Ola Belfrage; Lund Ortopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allograft bone; bone transplantation; bisphosphonate; bone morphogenetic proteins; hip revision; radiostereometric analysis;

  Sammanfattning : The clinical success of primary hip replacement is paramount but the need for revisions will continue to increase due to the increasing number of operated individuals. In Sweden, the number of hip revisions in 2012 exceeded 2,300. During implant loosening, some of the bone in the femur is lost, which can make the revision more difficult. LÄS MER