Sökning: "hållbart resande"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden hållbart resande.

 1. 1. Den ohållbara resan mot det hållbara resandet : En studie av institutionella förutsättningar för att bedriva planering för hållbart resande i Stockholmsregionen

  Författare :Annika Norell Bergendahl; Karolina Isaksson; Tigran Haas; Sara Gustafsson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable mobility; institutional conditions; planning practice; integrated planning; Stockholm; Hållbart resande; hållbar mobilitet; institutionella förutsättningar; institutionell kapacitet; planeringspraktik; integrerad planering; Stockholm; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Sustainable mobility has been identified as one of the main issues for the Stockholm region in its work to achieve more sustainable urban development. Previous research shows that planning for sustainable mobility is complex, since it involves many actors and a wide range of planning sectors. LÄS MER

 2. 2. Att resa rätt är stort, att resa fritt är större : Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor

  Författare :Malin Henriksson; Jane Summerton; Helen Peterson; Gunnel Forsberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable mobility; planners; municipal planning; intersectionality; feminist planning theory; STS; visual analysis; script; privileged scripts; Hållbart resande; planerare; kommunal planering; intersektionalitet; feministisk planering; STS; bildanalys; skript; privilegierade skript;

  Sammanfattning : Minskning av transporters negativa miljöpåverkan, eller en ökning av hållbara resor, har blivit en allt viktigare fråga för lokala aktörer. Genom samhälls- och trafikplanering ska dagens ohållbara transportsystem bli mer hållbart. Det gör hur planerare i Helsingborg planerar för hållbara resor intressant att studera. LÄS MER

 3. 3. Perceived Accessibility : Living a satisfactory life with help of the transport system

  Författare :Katrin Lättman; Lars E. Olsson; Margareta Friman; Ingrid Zakrisson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Perceived accessibility; accessibility measure; transport planning; travel experience; sustainable transport; public transport; Upplevd tillgänglighet; tillgänglighetsmått; transportplanering; hållbara transporter; hållbart resande; kollektivtrafik; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : This thesis fills a gap in contemporary transport research and planning as it introduces perceived accessibility as a theoretical and methodological concept for incorporating the individual dimension of accessibility in current practice. Perceived accessibility is defined as “how easy it is to live a satisfactory life with the help of the transport system”, and is proposed as a complement to objective measures and understandings of accessibility. LÄS MER

 4. 4. Mobilising digitalisation to serve environmental goals

  Författare :Tina Ringenson; Mattias Höjer; Anna H Kramers; Caitlin Cottrill; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digitalisation; sustainability; smart cities; smart mobility; sustainable mobility; smart sustainable cities; Digitalisering; hållbarhet; smarta städer; smart mobilitet; hållbar mobilitet; smarta hållbara städer; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Human development is currently leading to destruction of the stability of the earth system upon which we depend for our survival. In other words, it is unsustainable. At the same time, urbanisation and digitalisation are progressing at a rapid pace. LÄS MER

 5. 5. Soft measures to shift modality

  Författare :Alfred Söderberg; Trafik och väg; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Soft transport measures; Modal shift; Innovation; ICT; E-bikes; Segmentation; Motivation; Evaluation;

  Sammanfattning : Traffic accumulated by cars is responsible for considerable problems in our cities. The problem is partly about the negative effects on human health due to harmful particulate emissions, noise, traffic accidents and sedentary lifestyles, partly about the space it occupies, which leads to congestion, and the fact that valuable land is taken up by road infrastructure and parking lots. LÄS MER