Sökning: "här och nu"

Visar resultat 1 - 5 av 212 avhandlingar innehållade orden här och nu.

 1. 1. Mellan åsikt och vittnesbörd : Amerika och Västerlandets arkaiska rötter

  Detta är en avhandling från Idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Biskopsgatan 7 223 62 Lund

  Författare :Fernando Flores; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; förnuftets historia; kommunikativa modeller; arkaisk; modern; 1500-talet; Västerlandet; Amerika; Europa; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Frågan om Amerikas kulturella ställning i förhållande till den övriga världen är av central betydelse för all forskning som berör Amerikas och det moderna Europas historia. Det här förhållandet har blivit påtagligare under senare tid beroende av vårt samhälles senare "kris" med det s. k. LÄS MER

 2. 2. Det ojämlika mötet en studie av samverkan i hemvården mellan kommunernas hemtjänst och landstingets primärvård

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Elisabeth Berg; Luleå tekniska universitet.; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Enligt nya riktlinjer för den offentliga omsorgen för äldre och handikappade skall den omorganiseras till öppnare vårdformer. Nu är målet att äldre och handikappade i ökad utsträckning skall kunna bo i sina egna hem, även för de som har stora omsorgsbehov. LÄS MER

 3. 3. Pratnerskap - Ett sätt att organisera regional tillväxt Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Johan Grinbergs; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspartnerskap; partnerskap; regional utveckling; entreprenörskap; tillväxt; organisering; prat; handling; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : During the first decade of the 21st century, there has been a shift in the view of what role regions should play in the creation of growth. From being governed from a national level more and more of the responsibility of creating growth is being transferred to a regional level. LÄS MER

 4. 4. Predictive markers for tamoxifen response in primary breast cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series

  Författare :Maria Stendahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; General pathology; Cytologi; onkologi; prognosis; Cytology; oncology; cancerology; predictive marker; p27; cyclin D1; tamoxifen; PR; breast cancer; ER; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i västvärlden och årligen nydiagnosticeras omkring 7000 patienter, bara i Sverige. Antalet nyinsjuknade ökar för varje år medan dödligheten sjunker och de främsta orsakerna till detta tros vara förbättrad diagnostik via mammografiscreening och nya behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Endogenous activators of the pain receptor TRPV1 From cell to man

  Detta är en avhandling från Divison of Clinical Chemistry and Pharmacology, Lund University

  Författare :Pouya Movahed Rad; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; cannabinoids; capsazepine; N-acylethanolamines; anandamide; blood Circulation; vasodilation; humans; calcitonin Gene-related Peptide; capsaicin; neurogenic inflammation; nociceptors; TRPV1 protein; pain;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish N-acyletanolaminer (NAE) tillhör en växande grupp av kroppsegna lipider, som påverkar en mängd olika receptorer och jonkanaler. En sådan substans är anandamid, som finns i hjärnan och många andra organ. LÄS MER