Sökning: "hälsorelaterad livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden hälsorelaterad livskvalitet.

 1. 1. Lymphedema and Health-Related Quality of Life

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Pia Klernäs; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphedema; Sensitivity; Responsiveness; Reliability; Validity; PROM; Questionnaire; Quality of life; Psychometric testing; lymfödem; Livskvalitet; psykometriska tester; reliabilitet; sensitivitet; validitet; responsiveness; enkät;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to develop a lymphedema-specific instrument for measuring health-related quality of life (HRQoL) and to evaluate how persons with lymphedema experience HRQoL. Lymphedema is defined as swelling in one or more parts of the body that is due to impaired lymph drainage and transport. LÄS MER

 2. 2. Att genomgå stamcellstransplantation : : Patienters uppfattning om och faktorer av betydelse för symptom, funktionellt status och hälsorelaterad livskvalitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Joacim Larsen; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; livskvalitet; stamcellstransplantation;

  Sammanfattning : Stem-cell transplantation (SCT) is one therapy alternative in cases of malignant diseases. The SCT process begins with a course of high-dose chemotherapy with or without irradiation, which results in side-effects that can range from minimal to life-threatening. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutisk träning efter höftfraktur : aktivitetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

  Författare :Birgit Hagsten; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Hip fractures constitute a common injury leading to reduced functional abilities. In a randomised trial we investigated whether an early, individualised occupational therapy training programme had any effects on patients' (> 65 years) post-operative ability to perform activities of daily life (AM), and instrumental activities of daily life (IADL), as well as self-assessments of their health-related quality of life (HRQL). LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av personlighet och uppfattning om läkemedel för följsamhet till astmamedicinering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Emilsson; Högskolan Väst.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; astmakontroll; följsamhet; hälsorelaterad livskvalitet; personlighet; uppfattning; läkemedel; astma; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : En okontrollerad astma kan leda till komplikationer i lungor och luftvägar. Astma kan kontrolleras med läkemedelsbehandling men fullständig astmakontroll uppnås inte alltid. Den vanligaste orsaken till att astmakontrollen inte uppnås är brister i följsamheten till astmamedicinering. LÄS MER

 5. 5. Peer mentoring - A complementary support to persons after an acute myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Lena Junehag; Mittuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Illness perception; Intervention; Longitudinal; Quality of life; Quasi-experimental; Recovery; Rural; Social support; Intervention; Kvasi-experimentell; Glesbygd; Livskvalitet; Longitudinell; Sjukdomsuppfattning; Social support; Återhämtning;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to investigate the experience of having an acute myocardial infarction in newly afflicted persons living in sparsely populated counties, and whether an intervention with peer mentors would provide support by affecting the perception of illness, health related quality of life and everyday life. The aim was also to describe the support of peer mentors from their perspective and what the mentoring meant to them. LÄS MER