Sökning: "hälsofrämjande insatser äldreomsorg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden hälsofrämjande insatser äldreomsorg.

  1. 1. Participation and Independence in Old Age - Aspects of home and neighbourhood environments

    Författare :Maria Haak; Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; grounded theory; ENABLE-AGE; home; independence; neighbourhood environment; occupational therapy; participation; very old people; Medicine human and vertebrates ; Rehabilitering medicinsk och social ; revalidation; rehabilitation; kinesitherapy; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Physical medicine; Gerontologi; Gerontology; Medicin människa och djur ; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

    Sammanfattning : The current trend in Sweden is to support older people to remain living in their own homes as long as possible. Older people spend much of their daily life within the home and neighbourhood environment. It is well known that participation and independence is important in experiencing well being in old age. LÄS MER