Sökning: "hÃr"

Visar resultat 1 - 5 av 7307 avhandlingar innehållade ordet hÃr.

 1. 1. Tiden har haft sin gång Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Erik Olsson; Anna-Liisa Närvänen; Thomas Hylland-Eriksen; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 2. 2. English Place-Name Elements Relating to Boundaries

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Boel Jepson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ge mǣre; Middle English; Old English; charters; onomastics; *rān; mearc; dialectology; the West Riding of Yorkshire; Gloucestershire; hār; ; rein; *rǣn e ;

  Sammanfattning : Place-names often reflect local, cultural, and political history. It is only natural, therefore, that words for such historically important phenomena as boundaries should form part of place-names. In England, there is a fair number of place-name elements that refer to boundaries. Some of them are treated in this thesis. LÄS MER

 3. 3. Har nutida fysik religiös relevans? : En undersökning av hur fysikaliska teorier indirekt relateras till religiösa utsagor genom metafysiska antaganden med fysikalisk anknytning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Nordén; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; scientific theories; religious relevance; indirect relevance; metaphysical suppositions; B. van Fraassen; J. Polkinghorne; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : A prerequisite of the reasoning carried out in this dissertation is that scientific theories as such do not have any logical implications for religion. How can it be then that certain scientific theories, among them physical ones, nevertheless seem to be religiously relevant?One possible answer to this question is that the relevance between contemporary scientific theories and theistic/atheistic ideas is indirect, meaning that it is based upon metaphysical suppositions which presumably are in some way connected with scientific theories. LÄS MER

 4. 4. Har kvinnorna en sportslig chans? den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Olofsson; Martin Johansson; Kari Fasting; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; sport; gymnastics; soccer; Swedish sport; womens´ sport; sport history; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning;

  Sammanfattning : This study examines the conditions of womens´s participation in organized sport. The Swedish Sport Confederation and the two associations with the largest number of female members, the Swedish Gymnastics Federation and the Swedish Football Association, have been studied. Gymnastics is a traditional sport for women and is mainly a fitness sport. LÄS MER

 5. 5. "Ingen har nämnt ordet sex" kvinnors och mäns erfarenheter av information om sexuell hälsa vid cancersjukdom

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Hälsa och samhälle

  Författare :Else-Marie Rasmusson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sexuell hälsa; sexualitet; cancer; cancersjukdom; patient; information; informationsbehov;

  Sammanfattning : .... LÄS MER