Sökning: "gustaf v"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade orden gustaf v.

 1. 1. Om Sveriges kanalbyggnader intill medlet af adertonde seklet. Akademisk afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af mag. Carl Gustaf Styffe, ... och Gustaf Ferd. Berggren, af Vestgöta nation, på gustavianska lärosalen d. [tomrum] dec. 1846 p. v. t. f. m., 4

  Författare :Carl Gustaf Styffe; Gustaf Ferdinand Berggren; Carl Gustaf Styffe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af Mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Gustaf Broström af Göteborgs landskap på gustavianska lärosalen den 1 junii 1854 p. v. t. e. m., VII

  Författare :Carl Gustaf Malmström; Gustaf Broström; Carl Gustaf Malmström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. In A. M. T. S. Boëtii de consolatione philosophiæ libros V observationes, quarum partem priorem venia ampl. facult. phil. Ups. p. p. Gust. Ern. Sprinchorn ... et Ludovicus Malmström. Nericii. In audit. Gust. maj. die V Dec. MDCCCIV., P. 1

  Författare :Gustaf Sprinchorn; Ludvig Malmström; Gustaf Sprinchorn; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af Mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Lars August Holmlin af Södermanlands och Nerikes landskap, V. D. M. på gustavianska lärosalen den 31 Maji 1854 p. v. t. e. m., V

  Författare :Carl Gustaf Malmström; Lars August Holmlin; Carl Gustaf Malmström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. In A.M.T.S. Boëtii de consolatione philosophiæ libros V observationes, quarum partem posteriorem venia ampl. facult. phil. Ups. p.p. Gust. Ern. Sprinchorn ... et Laurentius Magn. Enberg stockholmiensis. In audit. Gust. maj. die XXII maji MDCCCV., P. 2

  Författare :Gustaf Ernst Sprinchorn; Lars Magnus Enberg; Gustaf Ernst Sprinchorn; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER