Sökning: "gunnel hedberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden gunnel hedberg.

  1. 1. En ny teknik gör entré : Stentryckets etablering i Sverige

    Författare :Gunnel Hedberg; Avdelningen för bokhistoria; []
    Nyckelord :bokhistoria; tryckhistoria; stentryck; litografi;

    Sammanfattning : En kartläggning av stentrycksteknikens första decennium i Sverige.... LÄS MER