Sökning: "gunilla lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden gunilla lindqvist.

 1. 1. The aesthetics of play : a didactic study of play and culture in preschools

  Författare :Gunilla Lindqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Who Should do What to Whom? : Occupational Groups´Views on Special Needs

  Författare :Gunilla Lindqvist; Claes Nilholm; Gun-Marie Wetso; Kristina Ström; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Occupational groups; children in need of special support; views; special needs; inclusion; SENCOs; educational leaders; preschools and schools; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase our knowledge of different occupational groups´ views on work with children in need of special support. This is explored in four separate studies.The first study investigates the views of occupational groups in preschools and schools in one municipality. LÄS MER

 3. 3. Informal caregivers' conceptions of daily life with a spouse having chronic obstructive pulmonary disease

  Författare :Gunilla Lindqvist; Katarina Hjelm; Britt-Marie Ternestedt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Informal caregivers; gender; literature review; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; daily life; feelings of guilt; grounded theory; main concerns; male spouses; female spouses; everyday life; phenomenography; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore informal caregivers’ daily life with particular focus on those living with a spouse who has Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in different grades, mild to severe, based on the ill person’s main concern.The study design was explorative, comparative and descriptive. LÄS MER

 4. 4. Digital technologies in preschool education : The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices

  Författare :Maryam Bourbour; Ann Quennerstedt; Gunilla Lindqvist; Sören Högberg; Sylvana Sofkova Hashemi; Maryam Bourbour Hosseinbeigi; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool Teachers; Digital Technologies; IWB; Teaching; Children; Preschools; Scaffolding; Mediational Means and Mediated Actions; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This thesis is aimed at exploring the ways in which a digital technology, the interactive whiteboard (IWB), interplays with preschool teachers’ teaching practices. In the literature and ongoing debates there are different claims about if and how digital technologies can contribute to children’s development and solving preschool educational challenges. LÄS MER

 5. 5. Jurisdiktion och arbetsfördelning : Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan

  Författare :Petra Gäreskog; Claes Nilholm; Gunilla Lindqvist; Sven Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children in need of special support; occupational groups; preschool teachers; special educational needs coordinators SENCOs ; jurisdiction; division of labor; inclusion; preschools; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis is to increase our knowledge about the division of labor in the work with children in need of special support in preschools as described by the occupational groups of preschool teachers and special educational needs coordinators (SENCOs). This is explored in two separate studies. LÄS MER