Sökning: "guiding"

Visar resultat 1 - 5 av 371 avhandlingar innehållade ordet guiding.

 1. 1. Guiding Concepts Essays on Normative Concepts, Knowledge, and Deliberation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Philosophy, Uppsala University

  Författare :Olle Risberg; Uppsala universitet.; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; action-guidance; adherence; all things considered ought; alternative normative concepts; conceptual engineering; debunking; deliberation; disagreement; epistemic pluralism; epistemology; ethics; external world skepticism; idealization; metaethics; meta-skepticism; moral skepticism; normativity; ought; reasons; response-dependence; uncertainty; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis addresses a range of questions about normativity, broadly understood. Recurring themes include (i) the idea of normative ‘action-guidance’, and the connection between normativity and motivational states, (ii) the possibility of normative knowledge and its role in deliberation, and (iii) the question of whether (and if so, how) normative concepts can themselves be evaluated. LÄS MER

 2. 2. National environmental evaluation systems guiding towards sustainability?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Magnus Larsson; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental evaluation; evaluation systems; evaluation use; sustainable development; program theory; stakeholders; environmental policy;

  Sammanfattning : Background: Dealing with environmental threats is one of the largest, if not the largest, challenge contemporary societies face. One way to better deal with this challenge would be to produce knowledge that can be used to improve environmental work and environmental policy and thus ultimately contribute to sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Adiabatic guiding of matter waves

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fysik

  Författare :Markku Jääskeläinen; KTH.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent efforts in the field of ultracold atoms have goneinto creating wave guides of sub-micron sizes. In this thesis,the quantum dynamics of matter waves in such confiningpotential structures with minima extended in space isinvestigated. LÄS MER

 4. 4. Growth of developing visual neurites in vitro : trophic support and guiding substrata

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Néstor Gabriel Carri; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER