Sökning: "gruvstrejk"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet gruvstrejk.

  1. 1. Den stora gruvstrejken i Malmfälten En muntlig historia

    Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Robert Nilsson Mohammadi; Bo Persson; Inga Sanner; Håkan Blomqvist; [2018]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oral history; to give voice; memory; narrative; documentary theatre; solidarity; miners’ strike; mining; miners; labour history; LKAB; The Norrbotten ore fields; wild cat strikes; social movements; the new left; Muntlig historia; att ge röst; minne; berättelse; gruppteater; solidaritet; gruvstrejk; gruvarbete; gruvarbetare; arbetslivshistoria; LKAB; Malmfälten; vilda strejker; sociala rörelser; den nya vänstern; historia; History;

    Sammanfattning : This dissertation explores how the miners’ strike in the Norrbotten ore fields 1969–70 has been made meaningful. For a long time, this strike has been a centre of debates and reflections on society, culture, and history in Sweden. LÄS MER