Sökning: "grupprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet grupprocesser.

 1. 1. Grupprocesser i utbildning En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Hammar Chiriac; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group; group processes; education; problem-based learning; tutorial group; dynarnics in groups; Gruppdynamik; problembaserat lärande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to identify, describe and interpret group processes occurring in tutorials in problem-based leaming. Another aim is to investigate if a combination of Steiner's (1972) theory of group work and Bion's (1961) theory of work and regression in groups may be a fruitful way to interpret and explain group dynamics in problem-based learning. LÄS MER

 2. 2. Young Drivers and Their Passengers Crash Risk and Group Processes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Inger Engström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young drivers; passengers; crash risk; group processes; Unga förare; passagerare; olycksrisk; grupprocesser; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The overall aim was to elucidate the effects of vehicle passengers on young drivers. This generated two specific aims and four papers. The first aim was to investigate the crash risk for young drivers with passengers and to establish whether such accidents involve any special circumstances compared to those that occur without passengers. LÄS MER

 3. 3. Läraryrkets villkor relaterade till vårdlärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Kerstin Neckmar; Malmö University.; [1998]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; Humanities Social Sciences; Lärarkompetens; Personlig utveckling;

  Sammanfattning : The main purpose of the study was to identify nurse teachers experiences of problematic and challenging pedagogical situations and professional readyness related to their teacher education. Data was collected through qualitative interviews with 15 nurse teachers, all of whom had a few years of teaching experience. LÄS MER

 4. 4. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Detta är en avhandling från Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Maria Heintz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaktion sker ofta i grupper. För barn är skolklassen en grupp de dagligen interagerar i. Skolklassen och den sociala interaktion som sker i skolan har stor betydelse för barns välmående och framtida sociala interaktioner. Lärarna i skolan har därför i uppdrag att arbeta med barns sociala samspel och mot kränkande behandling. LÄS MER

 5. 5. Konstnärskap i samspel:  om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Creative work processes; collaborative projects; sketches; models; presentation; practical knowledge; visual communication; Skapande arbetsprocesser; samverkans projekt; skiss; modell; presentation; praktisk kunskap; visuell kommunikation; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Artists in interaction: creation processes in official collaborative projects is a doctoral thesis that explores the creation processes of artists, when the project owner defines the purpose, theme and framework. The area is explored from the artists' perspective and the overall research question deals with the opportunities and obstacles that artists face when working in collaborative projects. LÄS MER