Sökning: "grundsärskolan"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet grundsärskolan.

 1. 1. Förutsättningar för elevinflytande i grundsärskolan : Tillit, lyhördhet och vilja

  Författare :Eva Andersson; Christina Olin-Scheller; Johan Malmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; students influence; intellectual disability; special school; student; mediated; classroom research; elevinflytande; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskolan; mediering; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The curricula that defines special needs education in Swedish grammar schools states that students with intellectual disabilities should be given the possibility to participate in the planning and shaping of teaching and learning activities. The purpose of the study is to examine conditions regarding special needs students’ influence and how this influence is mediated. LÄS MER

 2. 2. Koka sjuda steka : ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan

  Författare :Albina Granberg; Ylva Mattsson Sydner; Viktoria Olsson; Håkan Jönsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Home Economics; Food Culture; Cooking; Teaching; Learning; Students with intellectual disabilities.; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : In Swedish schools, the subject Home Economics (HE) is the formal setting for teaching and learning about food and how to cook. All students are obliged to learn HE, but in schools for students with mild intellectual disabilities (ID) students are offered four times as much teaching in the subject than students in regular schools. LÄS MER

 3. 3. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER

 4. 4. Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

  Författare :Daniel Östlund; Birgit Kirkebaek; Lotta Anderson; Susan Tetler; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD;

  Sammanfattning : Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. LÄS MER