Sökning: "grundsärskola"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet grundsärskola.

 1. 1. Slöjdundervisning i grundsärskolan : En didaktisk studie om förutsättningar för Bildning

  Författare :Anna Sjöqvist; Kerstin Göransson; Karin Bengtsson; Susanne Hansson; Johan Malmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art and craft education; critical-constructive didactic; intellectual disability; Klafki; sloyd; special education; Estetiska ämnen; grundsärskola; intellektuell funktionsnedsättning; Klafki; kritisk-konstruktiv didaktik; slöjd; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to increase knowledge about sloyd education in compulsory school for students with intellectual disability (CSID). The thesis is based in critical-constructive didactic theory and takes an interest in how sloyd education can create conditions for students to acquire Bildung, in terms of self-determination, co-determination and solidarity. LÄS MER

 2. 2. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER