Sökning: "growth mechanism"

Visar resultat 1 - 5 av 839 avhandlingar innehållade orden growth mechanism.

 1. 1. Down syndrome Growth and endocrine impact

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Myrelid; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Down syndrome; growth; growth charts; body proportions; growth hormone; thyroid function; metabolism; body composition; cognition; motor development; Downs syndrom; tillväxt; tillväxtkurvor; kroppsproportioner; tillväxthormon; sköldkörtelfunktion; metabolism; kroppssammansättning; kognitiv förmåga; motorisk utveckling; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Down syndrome (DS) is associated with psychomotor retardation, short stature and endocrine dysfunction.Statural growth is a well-known indicator of health. The growth in DS differs markedly from that of other children and there is a 20 cm reduction of final height as compared to target height. LÄS MER

 2. 2. Nucleation and growth of martensite in steel

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Annika Borgenstam; KTH.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; martensite; Fe-alloys; α-martensite; athermal martensite; isothermal martensite; plate martensite; lath martensite; nucleation; growth; thermodynamics; plateau temperature; driving force; activation energy; bainite; Widmanstätten α; diffusive mechanism; displacive mechanism; ε-martensite; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Angiogenic growth factors mechanism of action and function in vascular development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotte Rolny; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Molecular medicine; PDGF-BB; VEGF; angiogenesis; hypoxia; migration; heparin; Molekylärmedicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Molecular medicine genetics and pathology ; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Molekylär medicin genetik och patologi ; Molecular Medicine; molekylär medicin genetik och patologi ;

  Sammanfattning : The mature vascular system is composed of a network of blood vessels organized into arteries, capillaries, and veins. The vessels are composed of endothelial cells surrounded by smooth muscle cells and embedded in a specialized basement membrane. LÄS MER

 4. 4. Epitaxial growth of semiconductor nanowires

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Ann Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; materialteknik; nanowires; nanostructures; growth mechanism; Materiallära; Material technology; Halvledarfysik; Semiconductory physics; nanoelectronics; Au; VSS; VLS; surface diffusion; band gap engineering; InP; ternary system; GaAs; heterostructures; InAs; CBE; epitaxy;

  Sammanfattning : This thesis describes the results obtained from investigations carried out on epitaxially grown III-V semiconductor nanowires aimed at improving our understanding of and knowledge on the growth mechanism of nanowires. This is important to be able to control their growth, in order to make future applications possible. LÄS MER

 5. 5. Nanoscale Crystal Growth: The Importance of Interfaces and Phase Boundaries Kristallväxt på Nanometer Skala: Vikten av Ytor och Gränser

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Brent Wacaser; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kristallografi; fasjämvikt; Semiconductory physics; Halvledarfysik; thermal and mechanical properties; crystallography; phase equilibria; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; egenskaper termiska och mekaniska ; Condensed matter:stucture; Fysik; Physics; epitaxy; VLS; MOVPE; CBE; nanostructures; crystal growth; nanowires; III-V semiconductors; growth mechanism; MBE; Material technology; Materiallära; materialteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För material på nanoskalan har ytor och gränser större betydelse för materialets egenskaper än de har för storskaliga material. Detta beror på att yt/volymförhållandet är större för material på nanoskalan än för samma material på större skala. LÄS MER