Sökning: "group climate"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade orden group climate.

 1. 1. Effectiveness and process in experiential group learning : comparing a process-directive encounter group (PEG) and a self-directive study group (SSG)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anders Wendelheim; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Experiential group learning; group effectiveness; change skills; group awareness; action ability; process competence; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : The present thesis examines experiential group learning phenomena. The aim of the empirical study was to evaluate the impacts of two experiential group learning conditions (Process-directive Encounter Group, PEG; Self-directive Study Group, SSG) on group processes and outcomes. LÄS MER

 2. 2. Climate vulnerability assessment methodology Agriculture under climate change in the Nordic region

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lotten Wiréhn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. LÄS MER

 3. 3. Climate change frames and frame formation An analysis of climate change communication in the Swedish agricultural sector

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Therese Asplund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Climate change communication; frame analysis; Swedish agriculture; farm magazines; focus groups; Klimatförändringar; kommunikation; frame analys; Svenskt lantbruk; lantbrukstidningar; fokusgrupper;

  Sammanfattning : While previous research into understandings of climate change has usually examined general public perceptions and mainstream media representations, this thesis offers an audience-specific departure point by analysing climate change frames and frame formation in Swedish agriculture. The empirical material consists of Swedish farm magazines’ reporting on climate change, as well as eight focus group discussions among Swedish farmers on the topic of climate change and climate change information. LÄS MER

 4. 4. Modeling of new particle formation and growth in the atmospheric boundary layer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate research (CEC) & Department of Physics, Division of Nuclear Physics

  Författare :Emilie Öström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; New particle formation; Secondary organic aerosols; Process-based modeling; Climate;

  Sammanfattning : Globalt sett lever 8 av 10 människor i miljöer där luftföroreningar i form av små luftburna partiklar ligger över riktlinjer satta av världshälsoorganisationen WHO. WHO uppskattar även att luftföroreningar ligger bakom 3.7 miljoner dödsfall varje år. LÄS MER

 5. 5. Group supervision in nursing care : a longitudinal study of psychiatric nurses' experiences and conceptions

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö School of Education, Dept. of Educational and Psychological Research

  Författare :Barbro Arvidsson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; phenomenography; nursing care; professional competence; Pedagogy and didactics; Group supervision; psychiatric nurse; intervention study; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården betonas att vården ska ges utifrån ett patientorienterat sätt. Om sjuksköterskor skall kunna ge patienten god omvårdnad, måste de själva ha en god arbetssituation. LÄS MER