Sökning: "grey iron"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden grey iron.

 1. 1. Protection of Biomolecules by Antioxidants - Mechanisms and Applications

  Detta är en avhandling från Department of Biotechnology, Lund University

  Författare :Carl Grey; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; dG; antioxidants; mass spectrometry; Analytical chemistry; Analytisk kemi; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; Bioteknik; Biotechnology; DNA; Oxidation; Protein; Fenton reaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reaktiva syreföreningar s.k. ROS uppstår naturligt i den syrerelaterade metabolismen eller i andra processer och den orsakar skador på essentiella föreningar i cellen såsom DNA, proteiner och fetter. Denna oxidation ligger till grund för många allvarliga sjukdomar hos människor som t. LÄS MER

 2. 2. Defect Formation during Solidification in Grey Iron Castings

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Lennart Elmquist; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; Shrinkage Porosity; Grey Iron; Solidification; Nucleation; Primary Austenite; DAAS; Eutectic Cells; Microstructure; Macrostructure; Hot Spot; Oxygen; Hydrogen;

  Sammanfattning : The presence of defects is of major concern in the production of grey iron castings. Some defects are merely an aesthetic problem while others can be detrimental for the performance of the component. Among the several possible defects, shrinkage porosity is one of the more challenging to understand and avoid. LÄS MER

 3. 3. On microstructure formation and mechanical properties in grey cast iron

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping

  Författare :Attila Diószegi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Jönköping.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; grey iron; nucleation; primary austenite; eutectic cell; growth rate; inoculation; thermal analysis;

  Sammanfattning : A major user of cast components is the automotive industry, where the functionality of the components is related to environmental demands. Internal combustion engines are constantly being improved to emit less pollution. A vital part in this development is to increase the material properties of engine components during their life cycle. LÄS MER

 4. 4. Factors Influencing the Formation of Shrinkage Porosity in Grey Cast Iron

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Lennart Elmquist; Högskolan i Jönköping.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Shrinkage porosity; Grey iron; Solidification; Primary austenite; Equiaxed zone; Columnar zone; CET; DAAS; Oxygen; Hydrogen; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Metal Expansion Penetration During Solidification of Grey Cast Iron

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Izudin Dugic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Grey cast iron; solidification; solidification modelling; graphite expansion; molar volume; casting simulation; thennal analysis; thermoanalysis cup; casting temperature; inoculation; inoculant; meta! expansion penetration; eutectic cell size.;

  Sammanfattning : The meta! expansion penetration has been examined experimentally. The whole casting process was simulated using a commercial software, in order to investigate the solidification characteristics and the pore formation in the casting studied. LÄS MER