Sökning: "greger"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade ordet greger.

 1. 1. Development and Application of Laser Diagnostics for Studies of Phenomena Related to IC Engine Combustion

  Detta är en avhandling från Greger Juhlin, Scania CV AB, SE-151 87 Södertälje, Sweden

  Författare :Greger Juhlin; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Motors and propulsion systems; framdrivningssystem; Motorer; Laser technology; Laserteknik; Fysicumarkivet A:2003:Juhlin;

  Sammanfattning : Various laser diagnostic techniques have been developed and demonstrated for engine, or engine-related measurements. The experimental work is presented in Chapter 3 and in Papers I-VII. In Chapter 3, imaging of soot in a running compression-ignition (CI) is described. LÄS MER

 2. 2. Bildning och nöje : bidrag till studiet av de civila svenska blåsmusikkårerna under 1800-talets senare hälft

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Greger Andersson; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bildning och nöje. Bidrag till studiet av de svenska blåsmusikkårerna under 1800-talets senare hälft

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet

  Författare :Greger Andersson; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; popular music; popular movements; musical history of the 19th century; military band; brass band; band; adult education; Salvation army; Sweden; wind band; wind instruments.;

  Sammanfattning : During the latter part of the 19th century a large number of civilian wind bands, spread over a wide geographical area, developed in Sweden. The general section of this thesis describes the beginning of a transformation of the Swedish society into a more urbanized society. LÄS MER

 4. 4. Novel nonlinear multivariate calibration methods

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

  Författare :Greger Andersson; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The interest fornonlinear modeling has increasedconcomitantly with the increased awareness of the ubiquity ofnonlinear systems. The traditional solution in analyticalchemistry, to linearize the system by some sort of samplepretreatment, is not always an option in process analyticalchemistry. LÄS MER

 5. 5. Methods for modelling and analysis of thermo-mechanical manufacturing processes

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Greger Bergman; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer Aided Design; Datorstödd maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER